Prenajímame

Lúčne brány s prísevom APV

APV GP 300 M1 + 300 PS Full Edition

Profi lučne brány májú silne odpružený zarovnávací plech pre vyrovnávanie krtincov alebo podobných nerovností.

Za tým nasledujú dva rady prstov so zahnutými kruhovými pružinovými prstami. Táto kombinácia je v poľnohospodárskej technike jedinečná.

Pracovné nástroje je možné použiť podľa jednotlivých prípadov použitím a to jednotlivo (napr. iba valec) alebo v kombinácii s inými pracovnými nástrojmi.

Profi lúčne brány sú vhodné na starostilivosť o lúky a pasienky, na prísev a zakladanie trvalých trávnych porastov. Vďaka jedinečnej kombinácii silných 12 mm prútov a následne 8 mm prútov je trávny drn optimálne spracovaný.

Fotogaléria

Fréza-SF-1
Fréza-SF-1
Fréza-SF-1
Fréza-SF-1

Cenník a podmienky prenájmu

CENNÍK
bez prísevu s prísevom dovoz / odvoz
1. deň 70 € 110 € 1 € / km
2. - 5. deň 60 € 100 € 1 € / km
6. - 10. deň 50 € 90 € 1 € / km

Dĺžka prenájmu

  • Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň.
  • Maximálna dĺžka prenájmu je 10 dní.

Dopravné

Dovoz k zákazníkovi a odovoz od zákazníka našim vozidlom je účtovaný od kilometra a to: 1 € bez dph za každý aj začatý kilometer. Ak si zákazník dopravu zabezpečí sám, dopravné neúčtujeme.

Záloha

  • Záloha za požičanie stroja je 100 € bez DPH.

Vznik škody:

Ak vznike na stroji škoda, zapríčinená zákazníkom, oprava bude účtovaná nasledovne: 25 €/Nh servisného pracovníka + cenníková cena použitých náhradných dielov, potrebných na odstránenie škody/závady.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

ŠPECIFIKÁCIA
Pracovná šírka 3m Dávkovanie 0 - 7 kg/ha (záleží od typu semena/hnojiva)
Hmotnosť 1 355 kg Ovládanie sejačky 12 V a 3-kolíková zásuvka
Cambridge valec Ø 390 mm Osvetelnie 12 V (7-pólová zásuvka)
Počet prstov 12 mm 40 ks / 8 mm 56 ks Požadovaný výkon traktora od 65 kW/90 PS
Pružný smyk áno Ovládanie valca 1 x dvojčinný hydraulický okruh
Záves zadný kat. II. Objem nádoby 300 l
FUNKCIE SEJAČKY
✓ možnosť siať alebo hnojiť ✓ automatické vypínanie a zapínanie sejačky na súvrati
✓ voľba výsevného valca podľa typu semena alebo hnojiva ✓ elektronická regulácia dávky počas prevádzky
✓ počítadlo hodín a hektárov ✓ automatická funkcia výsevnej skúšky
✓ dávkovanie podľa pojazdovej rýchlosti ✓ funkcia vyprázdenia
FUNKCIE LÚČNYCH BRÁN
✓ zneškodnenie nežiadúcich tráv ✓ stimulovanie odnožovania
✓ podpora života v pôde ✓ prevzdušňovanie tráv
✓ zhutňovanie pôdy ✓ zrovnávanie pôdy

Video

Súvisiace články

INTENZÍVNA STAROSTILOVOSŤ O LÚKY A PASIENKY

Kôli množiacemu sa výskytu nežiadúcich tráv na pôvodných lúkach vyvinula firma APV univerzálne použiteľné zariadenie pre presievanie, dodatočný výsev a prevzdušňovánie lúk.

Profi lúčne brány sú absolútne nevyhnutné a efektívne v potláčaní burín, ako napr. lipnica pospolitá (Poa trivialis), na lúkach s intenzívnym využitím.

Ochrana rastlín a hospodársky výsledok!

Silné rady hrotov vytrhávajú trávnu burinu, napr. lipnicu pospolitú, a pripravujú sejbové lôžko, pričom 8 mm hroty oddelia pôdu od vytrhaných trávnych burín a zapracujú vynesené trávne semená do pôdy. Vďaka tejto kombinácii sa podstatne zlepší podiel pôdy v trávniku. Vynesené trávne semená vyklíčia podstatne jednoduchšie a rýchlejšie.

Pomocou pneumatických secích strojov je možné upraviť množstvo výsevku podľa pojazdovej rýchlosti, čím sa dosiahne rovnomerného výsevku po celých lúkach alebo pasienkach. Veľkou výhodou je možnosť nastavenia množstva výsevku behom jazdy. Môžeme tak reagovať na lokálny výskyt škodcov alebo škody spôsobené divokými prasatmi.

Odpružený urovnávací plech zaisťuje optimálne rozhrňovanie a zarovnávanie krtincov, hnoja, hnojiva a kravských výkalov. Pomocou hydraulického valca môžeme nastaviť cez zhutňovací valec hĺbkové vedenie i prítlak.

Profesionálne lúčne brány GP je možné vybaviť rôznymi valcami (Cambridžský alebo ozubený valec), čím môžeme zariadenie optimálne prispôsobiť daným skutočnostiam. Rovnako môžeme nastaviť intenzitu práce na každej systémovej jednotke (urovnávací plech, 12 mm hroty, 8 mm hroty alebo valec) profi lúčnych brán samostatne. Jednotlivé pracovné kroky obnovy lúk a pasienok (vyvlačovanie a prísev) môžeme realizovať optimálnym spôsobom. Výsev osiva prebieha na šírku. Pracovná hĺbka hrotov je 0 až 4 cm. Všetky jednotlivé diely Profi lučnych brán môžeme nastaviť samostatne.

Rada GP je obľúbená a používa sa v poľnom hospodárstve ale i na sejbu medziplodín.

ÚČEL POUŽITIA

  • Zneškodnenie nežiadúcich tráv
  • Podpora života v pôde
  • Stimulovanie odnožovánia
  • Prevzdušňovanie tráv lúk
  • Optimálny výsev novej trávy
  • Zhutňovanie pôdy