Kontakt

AGROPARK LIPTOV, s. r. o.

Sídlo

Priemyselná 4527/36
031 01 Liptovský Mikuláš

Fakturačné údaje:

AGROPARK LIPTOV, s.r.o.
Priemyselná 4527/36
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 506 292 12
DIČ: 21 20 42 25 79
IČ DPH: SK 21 20 42 25 79

Korešpondenčná adresa:

AGROPARK LIPTOV, s.r.o.
Priemyselná 4527/36
031 01 Liptovský Mikuláš

Registrácia:

Zapísaný v OR Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66813/L

Bankové spojenie:

Tatra banka
SK20 1100 0000 0029 4907 2229

Dominik Feketík - AGROPARK

Sídlo

Priemyselná 4527/36
031 01 Liptovský Mikuláš

Fakturačné údaje:

Dominik Feketík - AGROPARK
Štúrova 870/26
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 453 987 04
DIČ: 10 81 81 75 61
IČ DPH: SK 10 81 81 75 61

Korešpondenčná adresa:

Dominik Feketík - AGROPARK
Priemyselná 4527/36
031 01 Liptovský Mikuláš

Registrácia:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Číslo živ. reg. 540-15624

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s
SK54 7500 0000 0040 2163 2072


MAJITEĽ
Dominik Feketík
feketik@agropark.sk
+421 907 296 905

OFFICE
Mgr. Alžbeta Feketíková
agropark@agropark.sk
+421 917 070 208

OFFICE
Eva Glajzová
office@agropark.sk
+421 910 418 448

FAKTURÁCIA
Lucia Rapčanová
sklad@agropark.sk
+421 911 070 209

PREDAJ STROJOV
Marián Dančák
dancak@agropark.sk
+421 907 301 212


SERVIS
príjem do servisu
servis@agropark.sk
+421 910 418 448

SERVISNÝ TECHNIK
Vlastimil Urbanovič
servisak@agropark.sk
+421 911 070 208

SERVISNÝ MECHANIK
Tomáš Urbanovič
urbanovic.t@agropark.sk
+421 903 418 998

NÁHRADNÉ DIELY
Alexander Molnár
nd@agropark.sk
+421 903 418 448


POŽIČOVŇA
Dominik Feketík
pozicovna@agropark.sk
+421 907 296 905

AGROSLUŽBY
Miroslav Feketík
agrotech@agrotech.sk
+421 907 802 133

NAVYŠOVANIE VÝKONU
Martin Feketík
martin.feketik@agroecopower.sk
+421 903 802 033